Główna

Fundacja Harmonia im. Grażyny Bacewicz z siedzibą w Warszawie
ul. Szobera 5C , 01-318 Warszawa

KRS : nr 0000249756

konto Fundacji :
06 1240 6292 1111 0000 5019 8379
Bank Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie

kontakt :

Dorota Zbiegniewska-Lech

22 631 11 33

505 023 434


harmonia@fundacja-harmonia.pl