Władze

Rada Fundacji Harmonia im. Grażyny Bacewicz

 Dorota Popławska – przewodnicząca

Elżbieta Skrzypek

Wojmir Kowalski

Robert Kuśmierski

Zarząd Fundacji :

 Dorota Zbiegniewska-Lech  – prezes

Grzegorz Zawadzki